KPPAR

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų  atstovybė Jonavoje
Jonavos atstovybės koordinatorė Dalia Sinkevičienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos atstovybė
Skatina prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų plėtrą.
Tiria bei plėtoja naujas verslo sritis, skatindama kurti regione papildomas darbo vietas.
Rengia ir svarsto pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovaudama savo nariams rengia pasiūlymus dėl ekonominės veiklos plėtojimo atstovaujamoje teritorijoje ir visame regione.

Atstovauja savo nariams bendradarbiaudama su vietos valdžios ir valdymo institucijomis,  taip pat per Rūmų tarybą su valstybinėmis institucijomis.
Savo iniciatyva arba gavus valstybės institucijų užsakymą, atlieka ekonominę veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizę ir teikia pasiūlymus jų tobulinimui.
Teikia konsultacines, informacines bei kitas paslaugas.
Renka ir platina informaciją apie užsienio prekybą ir kooperaciją bei teikia užsienio partneriams informaciją apie savo atstovaujamos teritorijos įmonių veiklą.
Organizuoja konferencijas bei kitus renginius.
Organizuoja suaugusiųjų švietimą – seminarus, mokymo kursus verslininkams.
Atstovybė gali atlikti kitas Rūmų tarybos deleguotas funkcijas.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos atstovybės kontaktai
Jonavos atstovybės narystės koordinatorė Dalia Sinkevičienė +370 67974343 dalia.sinkeviciene@chamber.lt