Kokybės politika

Uždaroji akcinė bendrovė „Baldai Jums“ – nuo 1911 m. sėkmingai veikianti įmonė.

Įmonės vadovybė ir visi darbuotojai nuolat rūpinasi produkcijos kokybe – tai yra neatsiejama mūsų verslo dalis.

 Įmonės kolektyvas įsipareigoja:

 • Propaguoti kokybės politiką bendrovėje ir užtikrinti gaminių kokybę komandiniu darbu.
 • Orientuoti mūsų produktus ir gamybą į mūsų vartotojų geriausią poreikių tenkinimą.
 • Kasmet peržiūrėti kokybės politiką.

UAB „Baldai Jums“ kokybės politika grindžiama šiais principais:

 1. Kurti  didesnę pridėtinę vertę gaminiuose;
 2. Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas, saugias ir sveikas darbo sąlygas;
 3. Tobulinti baldų gamybos technologiją bei domėtis ir taikyti technines naujoves;
 4. Sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją;
 5. Bendradarbiauti su tais  medžiagų tiekėjais ir partneriais, kurie  užtikrina tinkamą kokybę ir atitinka mūsų nustatytus reikalavimus;
 6. Nuolat gerinti  kokybės valdymo sistemos efektyvumą.

Mūsų gaminama produkcija yra ekologiška. Baldų apdailai yra naudojamos tik ekologiškos ir sertifikuotos medžiagos.

Atsižvelgiant į klientų poreikius ir vykdant draugiškumo aplinkai programą,  mūsų gaminys yra:

 • Geras ir sveikas („atsinaujinančios“ žaliavos ir medžiagos, perdirbamos žaliavos, medžiagos be neleistinų cheminių medžiagų, išbandytos, leistinos naudoti ir dokumentuotos);
 • Saugus naudoti (nepavojingas, nealergiškas, neskleidžiantis kenksmingų medžiagų);
 • Patogus naudoti (tvarkinga ir švari pakuotė, lengvai surenkamas,  valomas ir  prižiūrimas);
 • Atsparus ir funkcionalus ( tinkamos medžiagos, geras apdirbimas, atsparus paviršius).