Ruošinių gamyba

Išdžiovintų lentų ir ruošinių supjovimas, obliavimas, suklijavimas pagal ilgį ir plotį, atliekamas ruošinių gamybos bare. 
Medienos apdirbimo staklės, esančios bare, sugrupuotos pagal technologinius procesus ir sujungtos į grupes. 
Veikia pjuvenų  nutraukimo sistema. Visos pjuvenos kaupiamos bunkeryje ir gaminami briketai. Tokia beatliekinė technologija ir filtrų sistema sumažina kietųjų dalelių išmetimą į orą.