Energetikos strategija

 • Image

 • ĮMONĖS VIZIJA – tapti modernia, šiuolaikiška, tausojančia energiją ir gamtą įmone, taikančia pažangias, naudojančias efektyviai energiją gamybos technologijas,  pateikiančias vartotojams įvairių rūšių aukštos baldais gaminius.

  Įmonė, vykdydama savo gamybinę veiklą aprūpinant vartotojus aukštos baldais gaminiais, prisiima atsakomybę už efektyvų energijos naudojimą įmonėje bei daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:

  1. Skirti nuolatinį dėmesį energijos suvartojimo įmonėje mažinimui.

  2. Vykdyti veiklą laikantis tiesiogiai su tuo susijusių įstatymų, reglamentų bei kitų teisinių aktų ir vadovybės prisiimtų    dokumentų reikalavimų.

  3. Laikytis taršos prevencijos principų ir nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.

  4. Siekti taupiai ir efektyviai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.

  5. Nustatyti energetikos vadybos sistemos įgyvendinimo įmonėje principus šiai politikai pasiekti, skirti tam reikalingus išteklius ir nuolat sekti politikos ir tikslų vykdymą.

  6. Į efektyvaus energijos naudojimo politikos įgyvendinimą aktyviai įtraukti visus įmonės darbuotojus.

  Mes tikimės, kad prisiimti efektyvaus energijos naudojimo politikos įsipareigojimai leis tapti

  patrauklesniais nacionalinės produkcijos gamintojais, konkuruoti su kitais šios produkcijos tiekėjais bei padės įsitvirtinti ES rinkoje.