cheap https://cheapreplicawatch.net hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off cheapreplicawatcheshere.com. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality fake watches forum guard. all reddit fakekonstantinchaykin.com incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best https://fakerichardmille.com can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark replica rolex. delicate hobby is most likely the essential cost of exact fake rolex. up to 40% off discount are provided here for first class fake rolex. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://fakewatcherolex.net/ is one of them. affronding the diverse wants of comsumers, reddit fakewatches.icu would certainly do their utmost.

Energetikos strategija

Energetikos strategija

 • Image

 • ĮMONĖS VIZIJA – tapti modernia, šiuolaikiška, tausojančia energiją ir gamtą įmone, taikančia pažangias, naudojančias efektyviai energiją gamybos technologijas,  pateikiančias vartotojams įvairių rūšių aukštos baldais gaminius.

  Įmonė, vykdydama savo gamybinę veiklą aprūpinant vartotojus aukštos baldais gaminiais, prisiima atsakomybę už efektyvų energijos naudojimą įmonėje bei daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:

  1. Skirti nuolatinį dėmesį energijos suvartojimo įmonėje mažinimui.

  2. Vykdyti veiklą laikantis tiesiogiai su tuo susijusių įstatymų, reglamentų bei kitų teisinių aktų ir vadovybės prisiimtų    dokumentų reikalavimų.

  3. Laikytis taršos prevencijos principų ir nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.

  4. Siekti taupiai ir efektyviai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.

  5. Nustatyti energetikos vadybos sistemos įgyvendinimo įmonėje principus šiai politikai pasiekti, skirti tam reikalingus išteklius ir nuolat sekti politikos ir tikslų vykdymą.

  6. Į efektyvaus energijos naudojimo politikos įgyvendinimą aktyviai įtraukti visus įmonės darbuotojus.

  Mes tikimės, kad prisiimti efektyvaus energijos naudojimo politikos įsipareigojimai leis tapti

  patrauklesniais nacionalinės produkcijos gamintojais, konkuruoti su kitais šios produkcijos tiekėjais bei padės įsitvirtinti ES rinkoje.