Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas.

ES projektas

Uždaroji akcinė bendrovė „Baldai Jums“ sėkmingai įgyvendino projektą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas uždarojoje akcinėje bendrovėje „Baldai Jums“. Projektas buvo įgyvendinamas 2014-2015 metais. Jo metu, bendrovė įsigijo 5 naujus įrengimus, kurių pagalba buvo reikšmingai patobulinti esami gaminiai. Pradėti gaminti sudėtingesni, didesnės pridėtinės vertės gaminiai. Gamybos procese maksimaliai sumažinta tarša, kas sukūrė ekologišką žmogaus gyvenamąją aplinką. Sutrumpintas gaminių apdirbimo laikas, bei sudarytos geresnės darbo sąlygos. Sukurtos 72 naujos darbo vietos.
Šio projekto įgyvendinimas ženkliai įtakojo uždarosios akcinės bendrovės „Baldai jums“ gamybos procesą, bei prisidėjo prie regiono bedarbystės mažinimo, bei teigiamai netiesiogiai įtakojo verslo įmonių gerinimą visame Jonavos regione.

Projekto vadovė: Finansų direktorė – Nijolė Meškauskienė

1. Moderni rąstų supjovimo linija

UAB „Baldai Jums“ didžiąją dalį gaminamos produkcijos sudaro korpusiniai baldai iš ąžuolo bei beržo masyvo.  Įmonė vakarų Europai gamina  miegamojo, svetainės bei vaiko kambario baldus. Bendrovės  specialistų komanda sumaniai valdanti modernius  gamybinius  pajėgumus,  sėkmingai vykdo užduotis ir pasiekia  užsibrėžtus tikslus.
2013 - 2015 metais, pasinaudodama ES struktūrinių fondų pagalba, įmonė  investavo  į naujas  technologines linijas. Įmonėje atsivėrė papildomos techninės galimybės gaminti sudėtingus,  didesnės pridėtinės vertės gaminius. Lapkričio mėnesį sumontuota ir paleista nauja plokščių supjovimo linija.
Prieš pat Šv. Kalėdas   darbą pradėjo  nauja, moderni ,,Rąstų supjovimo linija“. Tai viena pirmųjų tokio  aukšto lygio linija Lietuvoje. Virš trijų kartų padidės darbo našumas, o išpjaunamų lentų ir ruošinių matmenis svyruos vieno milimetro ribose. Tai   leis taupyti labai brangia medieną, kuri Lietuvoje per paskutinius metus pabrango virš 25 proc. Linijoje  naudojami  šiuolaikiniai  įrankiai. Programuojant  galima keisti įrankių pasvirimo kampą,  kryptį  ir  greitį. Kartu su  rąstų supjovimo linija  įsigyta ir įrankių  galandimo įranga:  pjūklų galandimo staklės bei  valcavimo staklės juostiniams pjūklams  - kurios  skirtos juostinių pjūklų tiesinimui, įtempimui ir išlyginimui.  Pjūklų suvirinimo staklės-  sudaro  galimybę greitai ir  pigiai  suvirinti pjūklus.  Šis projektas finansuojamas  „Baldai Jums"  ir LVPA lėšomis, kurio bendra vertė  virš 500 tūkst. Eur.
Prieš penkerius metus  užbaigta penkiolikos naujų austriškų  medienos džiovyklų  statyba ir vienu metu galime džiovinti 1 000 kubų  lentų. Įdiegus „Rąstų supjovimo liniją" yra pilnai baigta ketvirto cecho rekonstrukcija.
Šios investicijos sumažins gaminių savikainą, ženkliai pagerins  darbo sąlygas, padidins įmonės konkurencingumą tarptautinėse rinkose ir užtikrins įmonės veiklos tęstinumą ir darbo vietų išsaugojimą.

Projekto vadovė: Finansų direktorė – Nijolė Meškauskienė

2. Vandens lakų apdailos linija jau atkeliavo į Jonavą

UAB „Baldai Jums“  nuolat susiduria su didėjančiu klientų poreikiu ekologiškai produkcijai  ir noru pirkti sveikatai nekenksmingus  baldus. Mūsų klientų, o taip pat  ir  pasauliniu mastu keliami taršos ir klimato atšilimo klausimai suformavo idėją investuoti į inovatyvias technologines linijas, kad galėtume  reikšmingai pagerinti  gaminių apdailą, kuri  neturėtų jokio kenksmingo poveikio žmonių sveikatai. Todėl buvo paruoštas verslo planas ir projektas, kaip  įgyvendinti šias idėjas.

Vadovybė, prieš priimdama sprendimą vykdyti šį projektą, konsultavosi su Kauno technologijos universiteto mokslininkais, rinko informaciją  apie naujausius pasiekimus medžio apdirbimo ir ekologiškų baldų gamybos įrengimų  gamintojus. Surinkus visą reikalingą informaciją, svarstė alternatyvų šio projekto variantą – steigti atskirą įmonę, kuri galėtų teikti šias paslaugas  šalies  regiono medžio apdirbimo ir baldų įmonėms. Tokiu būdu koncentruoti šių įmonių darinį vienoje įmonėje,  klasterizacijos principu. Tačiau atlikus  tokių  įmonių apklausą, prieita išvados  šiuos įrengimus sumontuoti  savo įmonėje, tobulinant gamybos procesą. Lietuvos bendrovės  dar nėra pasirengusios atsisakyti dalinio produkcijos apdirbimo kitose įmonėse, nežiūrint į tai, kad tai leistų pagaminti  aukštesnės baldais gaminius, mažinti savikainos kaštus ir didinti pelningumą.

Įgyvendinat šį inovatyvių projektą „Baldai Jums“ įmonėje  prieš mėnesį   sumontuota ir  jau sėkmingai paleista  nauja itališka automatinė gaminių apdailos linija.  Šios automatinės - technologinės įrangos  pagalba,  gaminių apdailą atliekame  vandens lakais, kurie  neteršia gamtos ir žmogui sukuria sveiką  gyvenamąją aplinką.

Įmonės tikslas orientuotas į ilgalaikes perspektyvas, susijusias su lyderio pozicijų Baltijos regione užėmimu, ekologiškų - inovatyvių  baldų iš medienos gamyba. Jau praėjusiais metais pardavimus padidinome virš 20 proc.,įkūrėme virš 80 naujų ilgalaikių darbo vietų Jonavos rajono gyventojams. Šis projektas buvo finansuotas įmonės ir  ES struktūrinių fondų lėšomis, kurias administruoja LVPA.

Projekto vadovė: Finansų direktorė – Nijolė Meškauskienė

3. Modernus Homag CNC - galimybė galimti įmantraus dizaino baldus

UAB „Baldai Jums“-  nuolat  ieško išskirtinumo tarp Europos gamintojų  ir pirkėjams siūlo tai, ko negali pagaminti dažnas vakarietis.
Siekiant ne tik  pateisinti prestižinių mažmeninių tinklų lūkesčius, bet ir juos  pradžiuginti naujovėmis, įmonė kasmet   investuoja į naujas technologijas ir tobulina savo gamybos procesus.  Bendrovėje sėkmingai  vykdomas investicinis projektas Nr. S-VP2.2.1-ŪM-06-K-02-009 siekiant naujų technologijų pagalba  atlikti sudėtingas medienos apdirbimo operacijas ir išpildyti šiuolaikinio dizaino sprendimus. Šis projektas  įmonei  atveria kelią į naujas rinkas ir sukuria sąlygas tobulėti.
Šio projekto įgyvendinime žengtas dar vienas žingsnis  ir  pagal  vykdomą investicinį projektą Nr. S-VP2.2.1-ŪM-06-K-02-009 įsigytas  ir sumontuotas naujas programuojamas medienos apdirbimo centras Homag. Šiame įrenginyje sumontuota pati moderniausia medienos baldų pramonės įrengimuose naudojama paskutinės kartos išmanioji valdymo sistema powerTouch.Visa staklių valdymo sistema sukoncentruota dideliame lietimui jautriame ekrane. Visos staklių funkcijos yra valdomos tiesiog aktyvuojant jas piršto lietimu monitoriaus ekrane. Šiame įrenginyje taip pat įdiegtos naujos “pagalbos” ir “padėjėjo” funkcijos. Šios funkcijos palengvina darbą, o  standartizuoti operaciniai  elementai ir programiniai moduliai užtikrina, kad  staklės turėtų  paprastą valdymo koncepciją.  Įdiegta ir naujausia projektavimo ir staklių darbo programavimo programinė įranga WoodWop7. Šios programinės įrangos dėka galime naudotis visiškai naujomis trimačio apdirbimo programavimo galimybėmis. Jei anksčiau kiekviena  įrankio eiga būdavo nubrėžiama atskiru kontūru, tai su nauja programa pasirenkamas visas apdirbimo objektas ir visi įrankio  judesiai yra apskaičiuojami automatiškai.
Įdiegtos naujos technologijos leidžia įmonei tapti konkurencinga dizaino, baldais ir kainų atžvilgiu. Šiuolaikinėje, nuolat kintančioje technologijų aplinkoje,  technologinės plėtros veikla yra labai svarbi. Šio projekto dėka įmonė (įsigijusi  keturis įrengimus)  pradėjo gaminti sudėtingus  didesnės pridėtinės vertės gaminius ir juos eksportuoti į Angliją. Įmonė uždirbdama pelną ir sukurdama naujas darbo vietas prisidės prie bedarbystės mažininio Jonavos rajono  savivaldybėje.

Projekto vadovė: Finansų direktorė – Nijolė Meškauskienė

4. UAB "Baldai Jums" investicijos į aplinkosaugą

Dar viename baldų gamybos ceche  įrengtas naujas  necirkuliacinis  filtras. Įrengimas  sukonstruotas taip, kad grąžintų iki 95 proc. ištraukto ir išvalyto oro atgal į patalpas. Įdiegus šią sistemą  taip pat sumažėjo CO (anglies monoksido) ir NOx ( azoto oksidų)  išmetimas į aplinką. Šie junginiai susidaro deginant medieną , kurioje yra apie 30% anglies.  Patalpų šildymui  sudeginus gerokai mažiau medienos, sumažėjo ir šie išmetimai.
Pagal atliktus skaičiavimus, esamą cecho vėdinimo sistemą pakeitus šiuolaikiška rekuperacine sistema su daliniu oro grąžinimu,  sumažėja bendras netiesioginis teršalų išmetimas į aplinkos orą.
Šis projektas įtakos ne tik aplinkos orą už pastato ribų, bet ir  sumažins pavojingų žmogaus sveikatai KD (kietųjų dalelių) išmetimų į  cecho patalpas,  todėl pagerės  oro baldai pačiame  ceche , sumažės energijos sąnaudos.
Prieš penkis metus panaši    medienos atliekų nutraukimo – filtravimo sistema  buvo įdiegta medienos paruošime ceche  ir  po projekto įgyvendinimo, dulkėtumas darbo aplinkoje sumažėjo apie 30%.  Panašaus rodiklio laukiame  ir šiame baldų gamybos ceche.
Šio projekto metu yra pasiekti ir kiti teigiami rezultatai:
1. Sumažintos energijos sąnaudos oro cirkuliacinei sistemai palaikyti.
2. Įvertinus visus taršos šaltinius, kurie yra panaikinti šio projekto metu, KD (kietųjų dalelių) išmetimai į aplinkos orą mažėja  apie 2,8 t/metus.
3. Be to nauja drožlių nutraukimo įranga nereikalauja pastovaus žmonių dėmesio, sistema yra pilnai automatizuota, todėl tikėtinas mažesnis nukrypimas nuo nustatytų parametrų išlaikymo ceche ir aplinkos ore.
„Aplinkai palankių technologijų, mažinančių į atmosferą išmetamų teršalų kiekį projektas“ UAB ,,Baldai Jums“ baldų gamybos ceche Nr.1“  finansuojamas įmonės ir Lietuvos aplinkos  apsaugos investicinio fondo (LAAIF) lėšomis. Tai jau antras projektas, kuris yra finansuojamas šio fondo ir  šiais metais įgyvendintas įmonėje. Bendra šio projekto vertė     828 tūkst. Lt.  Šio projekto įgyvendinimui  fondas skyrė apie 645.0 tūkst. Lt.  , tačiau pinigus  atgausime ne iš karto, o tik per du metus. Šio projekto finansavimui, įmonė palankiomis sąlygomis gavo kreditą  iš AB DNB banko Jonavos sk.  Projektą sėkmingai įgyvendino Estijos  kompanija ,,Hekotek“.

5. UAB "Badai Jums" nauji įrenginiai

UAB „Baldai Jums“ didžiąją dalį gaminamos produkcijos sudaro korpusiniai  baldai  iš  beržo ir ąžuolo masyvo. Gaminame  miegamojo, svetainės bei vaiko kambario baldus. Siekiant patenkinti visų socialinių sluoksnių gyventojų poreikį, gaminame ir pigesnius  baldus iš žemesnės baldais medienos, bei kombinuotus baldus su MDF. Tai leidžia pirkėjams pasiūlyti platesnį asortimentą ir žemesnę kainą.

Mes ir toliau ieškome naujų galimybių, kaip atpiginti gaminamą produkciją, parenkant kitokias medžiagas  ar pasinaudojant  valstybės siūloma pagalba įmonės konkurencingumui didinti.

Įmonė paruošė ir pateikė LVPA  verslo planą ir paraišką  skirtą finansavimui gauti pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos  augimo  veiksmų programos ir sanglaudos skatinimo veiksmų programos Lietuvos  Respublikos Ūkio Ministerijos administruojamas priemones.  Mūsų įmonės  verslo planui buvo pritartą, gautas finansavimas  ir sėkmingai įvykdyti visi viešieji pirkimai.

Pasinaudojus ES struktūrinių fondų pagalba,  investavome į naują  technologinę  liniją,  kas  leis įmonei taupyti žaliavas ,  tobulinti  gaminius ir  sutrumpinti jų gamybos laiką.  Be to,  atsiras realios techninės galimybės gaminti sudėtingesnius didesnės pridėtinės vertės gaminius.

Pirmasis įrenginys, kurs lapkričio mėnesį jau pasiekė įmonę ir sėkmingai sumontuotas  yra automatinės plokščių supjovimo staklės.

Šios staklės  skirtos švariam ir tiksliam detalių išpjovimui pagal užduotus  norimus išpjauti matmenis. Staklės valdomos programiniu – automatiniu valdymu. Šių staklių pagalba sutrumpėja  ruošinio išpjovimo laikas, nes iškart pjaunami keli ruošiniai . Pjūklo paviršius švarus, ant  ruošinio krašto nelieka jokių atplaišų ir pažeidimų, nepriekaištingas ruošinių prispaudimas sąlygoja puikų bazavimą ,  tai palengvina ir pagreitina tolimesnį detalių apdirbimą, o tuo pačiu ir paties gaminio pagaminimą.

Tai tik pirmas verslo plano etapas .  Sėkmingai  įvykdyti  dar keturi  viešieji pirkimai . Įmonę jau pasiekė ir antras labai  svarbus įrenginys , kurio vertė 1,5 mln. Lt . tai ,,Rąstų supjovimo linija su pjūklų galandimo įranga“ , kurią planuojama sumontuoti iki gruodžio 15 d.

6. Elektros intensyvumo mažinimas

UAB ,,Baldai Jums“ įgyvendino projektą ,,Elektros intensyvumo  vartojimo mažinimas UAB ,,Baldai Jums“ įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą“ 042.1-LVPA-K-836-05-0006

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė  įrengė fotovoltinę saulės elektrinę, tokiu būdu prisidėdama prie gamtos tausojimo ir Lietuvos priklausomybės nuo energijos importo mažinimo.  Šis atsinaujinančios energetikos šaltinis suteikė įmonei galimybę net iki 13,4% saviems poreikiams naudojamos elektros energijos pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Projekto tikslas:

Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Rezultatai:

Bus įsigyta ir sumontuota 600 kW Fotovoltinės saulės elektrinė, kurios bendra vertė -356710,00 EUR , t.t: Investuotos privačios lėšos – 238574 EUR. Paramos suma – 118136,00 EUR.

Projekto trukmė:

Projektas  pradėtas vykdyti po finansavimo sutarties pasirašymo 2020-09-18 . Projektas baigtas 2022-06-15.