ES projektas

 • Image

 • Elektros energijos vartojimo intensyvumo mažinimas UAB „Baldai Jums“ įmonėje didinant AEI gamybą ir vartojimą

  Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė UAB „Baldai Jums“ planuoja įsirengti fotovoltinę saulės elektrinę, tokiu būdu prisidėdama prie gamtos tausojimo ir Lietuvos priklausomybės nuo energijos importo mažinimo. Tikimasi, jog šis atsinaujinančios energetikos šaltinis suteiks įmonei galimybę net iki 13,4% saviems poreikiams naudojamas elektros energijos pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

  Projektas įgyvendinamas pagal Energetikos priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (04.2.1-LVPA-K836)

   

  Projekto tikslas: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

  Rezultatai: Bus įsigyta ir sumontuota 600 kW Fotovoltinės saulės elektrinė. Investuotos privačios lėšos – 238574 EUR.

   

  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

   

  Projekto pavadinimas – Elektros energijos vartojimo intensyvumo mažinimas UAB „Baldai Jums“ įmonėje didinant AEI gamybą ir vartojimą.

  Projekto vykdytojas – UAB „Baldai Jums“

   

  Bendra projekto vertė – 356710 EUR.

  Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 118136 EUR.

   

  Projekto vykdymo pradžia – 2020.09

  Projekto vykdymo pabaiga – 2022.03