Ruošinių gamyba

  • Image

  • Išdžiovintų lentų ir ruošinių supjovimas, obliavimas, suklijavimas pagal ilgį ir plotį, atliekamas ruošinių gamybos bare. 
    Medienos apdirbimo staklės, esančios bare, sugrupuotos pagal technologinius procesus ir sujungtos į grupes. 
    Veikia pjuvenų  nutraukimo sistema. Visos pjuvenos kaupiamos bunkeryje ir gaminami briketai. Tokia beatliekinė technologija ir filtrų sistema sumažina kietųjų dalelių išmetimą į orą.