cheap https://cheapreplicawatch.net hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off cheapreplicawatcheshere.com. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality fake watches forum guard. all reddit fakekonstantinchaykin.com incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best https://fakerichardmille.com can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark replica rolex. delicate hobby is most likely the essential cost of exact fake rolex. up to 40% off discount are provided here for first class fake rolex. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://fakewatcherolex.net/ is one of them. affronding the diverse wants of comsumers, reddit fakewatches.icu would certainly do their utmost.

Tausojanti aplinką ir išteklius gamyba

Tausojanti aplinką ir išteklius gamyba

 • Image

 • Įmonei svarbu nuolat gerinti darbo sąlygas. Mes, kaip masyvo baldų gamintojai gaminame baldus, atitinkančius aplinkosaugos reikalavimus, kad vartotojai įsigytų ne tik kokybiškus, bet ir ekologiškus baldus.

   

  Įmonės kolektyvas  nustatė  šiuos  prioritetus vykdant aplinkos apsaugos politiką:

  • Mažinti gamtos taršą –  tobulinti atliekų rūšiavimo ir kaupimo technologijas. Įdiegti cheminių atliekų valymo įrengimą, įrengti technologijas, mažinančias į atmosferą išmetamus teršalų kiekius.
  • Saugoti aplinką, mažinant atliekų kiekį. Dirbti tik su leidimus turinčiomis atliekų tvarkymo įmonėmis.
  • Mažinti oro taršą tobulinant  baldų gamybos procesų technologijas, pasirenkant tinkamas žaliavas.
  • Taupiai naudoti žaliavas, medžiagas, gamtos  ir energetinius resursus.
  • Valdyti naudojamų žaliavų ir medžiagų poveikį aplinkai.

   

  Įmonė siekia taip organizuoti veiklą, kad kuo mažiau darytume neigiamą poveikį gamtai:

  • Laikytis visų valstybės taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų, vykdyti aplinkos apsaugos prevenciją ir kontrolę , susijusias su bendrovės aplinkos apsauga.
  • Skirti reikalingus resursus esamiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
  • Periodiškai išanalizuoti ir vertinti gamybos proceso poveikį aplinkai, ir jį kontroliuoti.
  • Kiek ir kur įmanoma, naudoti mažiausiai kenksmingas aplinkai medžiagas, kad pasiekti aukštesnį aplinkos apsaugos lygį.
  • Į aplinkos apsaugos veiklos įgyvendinimą įtraukti visus įmonės darbuotojus.
  • Kasmet peržiūrėti ir esant reikalui koreguoti aplinkos apsaugos politiką.