2008m. Rugpjūtis – Įdiegiami nauji oro valymo įrenginiai

Įmonėje UAB ,,Baldai Jums“ buvo sėkmingai įdiegti nauji oro valymo įrenginiai: oro filtras, medienos drožlių ir pjuvenų bunkeris, uždaro tipo pereinamoji trasa bei biokuro gamybos įranga. Įranga skirta susidarančių gamybos procese atliekų sutvarkymui. Surinktos pjuvenos panaudojamos ekologiško kuro, beržo pjuvenų briketų, gamybai.

Bendra projekto UAB „Baldai Jums“ medienos atliekų nutraukimo – filtravimo sistemos modernizacija, įrengiant biokuro gamybos technologinės linijos vertė – 983, 3 tūkst. Lt

Šiuo projektu įdiegta tiek ekonomiškai, tiek ekologiškai pagrįsta bendrovės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų valymo technologija, kurios tikslas:
• Sumažinti aplinkos taršą kietosiomis dalelėmis vystant palankią aplinkai gamybą;
• Sunaudoti įmonės veiklos metu susidarančias atliekas;
• Užtikrinti įmonės atitikimą šiuolaikiniams aplinkos apsaugos reikalavimams;
• Prisidėti prie teisės aktuose numatytų valstybinių uždavinių įgyvendinimo, tuo tikslu:

Siekti, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis kuro balanse 2010 m. sudarytų 12%, o gaunamos iš šių išteklių energijos dalis būtų artima ES direktyvų reikalavimams;

Vartotojams, esantiems atokiau nuo dujotiekių ir šilumos tiekimo sistemų, pasiūloma, strategijoje numatyta, prioritetinė alternatyvaus kuro (biokuro) rūšis – medienos atliekų briketai.

Projekto įgyvendinimui skirtą įrangą, t.y. medienos atliekų nutraukimo – filtravimo sistemą pateikė ir įdiegė bendrovė „Hekotek“. AB „Hekotek“ – didžiausia gamybos įmonė, gaminanti įrenginius (tame tarpe ir oro nutraukimo – filtravimo sistemas) medžio apdirbimo pramonei Baltijos valstybėse. Briketavimo presą pateikė UAB „Domingos prekyba“. Tai pramonės įmonių aptarnavimo srityje dirbanti įmonė, ne tik tiekianti, projektuojanti ir montuojanti technologinę įrangą, jos komponentus, bet ir atliekanti automatizavimo bei išteklių taupymo sprendimus, įrengimų priežiūrą.