2014 m. Investicija – vandens lakų apdailos linija

Vandens lakų apdailos linija jau atkeliavo į Jonavą

UAB „Baldai Jums“  nuolat susiduria su didėjančiu klientų poreikiu ekologiškai produkcijai  ir noru pirkti sveikatai nekenksmingus  baldus. Mūsų klientų, o taip pat  ir  pasauliniu mastu keliami taršos ir klimato atšilimo klausimai suformavo idėją investuoti į inovatyvias technologines linijas, kad galėtume  reikšmingai pagerinti  gaminių apdailą, kuri  neturėtų jokio kenksmingo poveikio žmonių sveikatai. Todėl buvo paruoštas verslo planas ir projektas, kaip  įgyvendinti šias idėjas.

Vadovybė, prieš priimdama sprendimą vykdyti šį projektą, konsultavosi su Kauno technologijos universiteto mokslininkais, rinko informaciją  apie naujausius pasiekimus medžio apdirbimo ir ekologiškų baldų gamybos įrengimų  gamintojus. Surinkus visą reikalingą informaciją, svarstė alternatyvų šio projekto variantą – steigti atskirą įmonę, kuri galėtų teikti šias paslaugas  šalies  regiono medžio apdirbimo ir baldų įmonėms. Tokiu būdu koncentruoti šių įmonių darinį vienoje įmonėje,  klasterizacijos principu. Tačiau atlikus  tokių  įmonių apklausą, prieita išvados  šiuos įrengimus sumontuoti  savo įmonėje, tobulinant gamybos procesą. Lietuvos bendrovės  dar nėra pasirengusios atsisakyti dalinio produkcijos apdirbimo kitose įmonėse, nežiūrint į tai, kad tai leistų pagaminti  aukštesnės baldais gaminius, mažinti savikainos kaštus ir didinti pelningumą.

Įgyvendinat šį inovatyvių projektą „Baldai Jums“ įmonėje  prieš mėnesį   sumontuota ir  jau sėkmingai paleista  nauja itališka automatinė gaminių apdailos linija.  Šios automatinės – technologinės įrangos  pagalba,  gaminių apdailą atliekame  vandens lakais, kurie  neteršia gamtos ir žmogui sukuria sveiką  gyvenamąją aplinką.

Įmonės tikslas orientuotas į ilgalaikes perspektyvas, susijusias su lyderio pozicijų Baltijos regione užėmimu, ekologiškų – inovatyvių  baldų iš medienos gamyba. Jau praėjusiais metais pardavimus padidinome virš 20 proc.,įkūrėme virš 80 naujų ilgalaikių darbo vietų Jonavos rajono gyventojams. Šis projektas buvo finansuotas įmonės ir  ES struktūrinių fondų lėšomis, kurias administruoja LVPA.

 

Projekto vadovė , finansų direktorė   Nijolė Meškauskienė