2014 m. UAB ,,Baldai Jums“ investicijos į aplinkosaugą

UAB ,,Baldai Jums“ investicijos į  aplinkosaugą

Dar viename baldų gamybos ceche  įrengtas naujas  necirkuliacinis  filtras. Įrengimas  sukonstruotas taip, kad grąžintų iki 95 proc. ištraukto ir išvalyto oro atgal į patalpas. Įdiegus šią sistemą  taip pat sumažėjo CO (anglies monoksido) ir NOx ( azoto oksidų)  išmetimas į aplinką. Šie junginiai susidaro deginant medieną , kurioje yra apie 30% anglies.  Patalpų šildymui  sudeginus gerokai mažiau medienos, sumažėjo ir šie išmetimai.
Pagal atliktus skaičiavimus, esamą cecho vėdinimo sistemą pakeitus šiuolaikiška rekuperacine sistema su daliniu oro grąžinimu,  sumažėja bendras netiesioginis teršalų išmetimas į aplinkos orą.
Šis projektas įtakos ne tik aplinkos orą už pastato ribų, bet ir  sumažins pavojingų žmogaus sveikatai KD (kietųjų dalelių) išmetimų į  cecho patalpas,  todėl pagerės  oro baldai pačiame  ceche , sumažės energijos sąnaudos.
Prieš penkis metus panaši    medienos atliekų nutraukimo – filtravimo sistema  buvo įdiegta medienos paruošime ceche  ir  po projekto įgyvendinimo, dulkėtumas darbo aplinkoje sumažėjo apie 30%.  Panašaus rodiklio laukiame  ir šiame baldų gamybos ceche.
Šio projekto metu yra pasiekti ir kiti teigiami rezultatai:
1. Sumažintos energijos sąnaudos oro cirkuliacinei sistemai palaikyti.
2. Įvertinus visus taršos šaltinius, kurie yra panaikinti šio projekto metu, KD (kietųjų dalelių) išmetimai į aplinkos orą mažėja  apie 2,8 t/metus.
3. Be to nauja drožlių nutraukimo įranga nereikalauja pastovaus žmonių dėmesio, sistema yra pilnai automatizuota, todėl tikėtinas mažesnis nukrypimas nuo nustatytų parametrų išlaikymo ceche ir aplinkos ore.
„Aplinkai palankių technologijų, mažinančių į atmosferą išmetamų teršalų kiekį projektas“ UAB ,,Baldai Jums“ baldų gamybos ceche Nr.1“  finansuojamas įmonės ir Lietuvos aplinkos  apsaugos investicinio fondo (LAAIF) lėšomis. Tai jau antras projektas, kuris yra finansuojamas šio fondo ir  šiais metais įgyvendintas įmonėje. Bendra šio projekto vertė     828 tūkst. Lt.  Šio projekto įgyvendinimui  fondas skyrė apie 645.0 tūkst. Lt.  , tačiau pinigus  atgausime ne iš karto, o tik per du metus. Šio projekto finansavimui, įmonė palankiomis sąlygomis gavo kreditą  iš AB DNB banko Jonavos sk.  Projektą sėkmingai įgyvendino Estijos  kompanija ,,Hekotek“.
Finansų direktorė    Nijolė Meškauskienė