Sėkmingai įgyvendinti penki projektai!

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika

Uždaroji akcinė bendrovė „Baldai Jums“ sėkmingai įgyvendino projektą„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas uždarojoje akcnėje bendrovėje „Baldai Jums“. Projektas buvo įgyvendinamas 2014-2015 metais. Jo metu, bendrovė įsigijo 5 naujus įrengimus, kurių pagalba buvo reikšmingai patobulinti esami gaminiai. Pradėti gaminti sudėtingesni, didesnės pridėtinės vertės gaminiai. Gamybos procese maksimaliai sumažinta tarša, kas sukūrė ekologišką žmogaus gyvenamąją aplinką. Sutrumpintas gaminių apdirbimo laikas, bei sudarytos geresnės darbo sąlygos. Sukurta 72 naujos darbo vietos.
Šio projekto įgyvendinimas ženkliai įtakojo uždarosios akcinės bendrovės „Baldai jums“ gamybos procesą, bei prisidėjo prie regiono bedarbystės mažinimo, bei teigiamai netiesiogiai įtakojo verslo įmonių gerinimą visame Jonavos regione.